Press ESC to close

Arbitraj Prosesləri

Board 0

I. GirişII. Prosesin başlanmasıIII. MemorandumIV. SübutlarV. Arbitraj iclasıVI. İclasdan sonrakı məsələlər I. Giriş Mübahisəyə arbitrajda baxılmasının ən vacib mərhələlərindən biri arbitraj proseslərinin tənzimlənməsi və həyata keçirilməsidir. Qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq arbitraj proseslərinin tənzimlənməsi üçün…

Continue reading

Arbitraj Razılaşması

Board 0

I. GirişII. Arbitraj Razılaşmasının növləriIII. Arbitraj sazişinin etibarlılığıIV. Arbitraj razılaşmasının hazırlanmasıV. Ayrıla bilmə I. Giriş Arbitraj prosesləri tərəflərin razılığının nəticəsində yaranır. Arbitraj razılaşması 2 və daha artıq tərəfin münaqişəni məhkəmədən kənar həll etmək üçün razılaşdığı…

Continue reading