Press ESC to close

Arbitraj qərarının məcburiliyi

Board 0

GirişI. Arbitraj qərarlarının forması və məzmunuII. Arbitraj qərarlarına düzəliş, şərh və əlavə arbitraj qərarıIII. Arbitraj qərarlarının ləğviIV. Azərbaycan tərübəsində arbitraj qərarı Giriş Arbitr işə mahiyyəti üzrə baxdıqdan sonra gəldiyi nəticəni arbitraj qərarında…

Continue reading