Press ESC to close

Arbitrajda tətbiq olunan hüquq

Board 0

GirişI. Arbitrajda tətbiq olunan hüquqII. Hüquq yoxsa ədalət?Nəticə GİRİŞ Beynəlxalq kommersiya arbitrajında tətbiq olunan hüquq nə qədər vacibdir? Beynəlxalq kommersiya arbitrajında tərəflərə tətbiq ediləcək hüququ seçmək imkanı verilir. Bəzi arbitrajlarda…

Continue reading

Arbitrların səlahiyyətləri və vəzifələri

Board 0

GirişI. Arbitrların səlahiyyətləriII. Arbitrların vəzifələriNəticə  GİRİŞ Arbitraja müraciət edildikdə arbitraj araşdırması başlanılır. İşə arbitraj tərkibi (arbitrlar) təyin edilməyənədək arbitraj işi üzrə heç bir prosessual hərəkətlər yerinə yetirilə bilməz.[1] Arbitraj tərkibi…

Continue reading