Press ESC to close

Bloq

Beynəlxalq arbitrajın tarixi

Board 0

Giriş I. İlkin arbitraj təcrübələri II. Müasir dövrdə beynəlxalq arbitraj Nəticə GİRİŞ Beynəlxalq arbitraj (bundan sonra “Arbitraj”) ticarət, kommersiya və investisiya sahələrində mübahisəli məsələlərin məhkəmədən kənar alternativ həlli üsullarından biridir.[1]…

Continue reading