Press ESC to close

Arbitraj qərarı

Board 0

GirişI. Arbitraj qərarlarının forması və məzmunuII. Arbitraj qərarlarına düzəliş, şərh və əlavə arbitraj qərarıIII. Arbitraj qərarlarının ləğviIV. Azərbaycan təcrübəsində arbitraj qərarı Giriş Məqsədi kommersiya və digər fəaliyyət sahələrində yaranan mübahisələri həll etmək…

Continue reading