Press ESC to close

İxtisaslaşdırılmış arbitrajlar

Board 0

GirişI. İxtisaslaşdırılmış arbitraj nədir?II. İxtisaslaşdırılmış arbitrajın müsbət və mənfi cəhətləriNəticə GİRİŞ Hüquq ədəbiyyatında mübahisələrin həll edilməsinin ən səmərəli üsullarından biri olan arbitrajın müxtəlif növləri göstərilir. Qüvvədə olma müddətinə görə onun…

Continue reading

Arbitrajda sübutların təqdimi

Board 0

GirişI. Müxtəlif hüquq sistemlərində sübutların təqdim edilmə qaydasıII. Arbitraj prosesində sübutların növləriIII. Sübutların qəbul edilməsi və qiymətləndirilməsi meyarlarıNəticə GİRİŞ Məhkəmələrlə müqayisədə arbitrajın adətən daha az formal proses olmasına baxmayaraq arbitraj prosesində…

Continue reading