Press ESC to close

Bloq

İxtisaslaşdırılmış arbitrajlar

Board 0

GirişI. İxtisaslaşdırılmış arbitraj nədir?II. İxtisaslaşdırılmış arbitrajın müsbət və mənfi cəhətləriNəticə GİRİŞ Hüquq ədəbiyyatında mübahisələrin həll edilməsinin ən səmərəli üsullarından biri olan arbitrajın müxtəlif növləri göstərilir. Qüvvədə olma müddətinə görə onun…

Continue reading

Arbitrajda sübutların təqdimi

Board 0

GirişI. Müxtəlif hüquq sistemlərində sübutların təqdim edilmə qaydasıII. Arbitraj prosesində sübutların növləriIII. Sübutların qəbul edilməsi və qiymətləndirilməsi meyarlarıNəticə GİRİŞ Məhkəmələrlə müqayisədə arbitrajın adətən daha az formal proses olmasına baxmayaraq arbitraj prosesində…

Continue reading

Arbitrajda tətbiq olunan hüquq

Board 0

GirişI. Arbitrajda tətbiq olunan hüquqII. Hüquq yoxsa ədalət?Nəticə GİRİŞ Beynəlxalq kommersiya arbitrajında tətbiq olunan hüquq nə qədər vacibdir? Beynəlxalq kommersiya arbitrajında tərəflərə tətbiq ediləcək hüququ seçmək imkanı verilir. Bəzi arbitrajlarda…

Continue reading

Arbitrların səlahiyyətləri və vəzifələri

Board 0

GirişI. Arbitrların səlahiyyətləriII. Arbitrların vəzifələriNəticə  GİRİŞ Arbitraja müraciət edildikdə arbitraj araşdırması başlanılır. İşə arbitraj tərkibi (arbitrlar) təyin edilməyənədək arbitraj işi üzrə heç bir prosessual hərəkətlər yerinə yetirilə bilməz.[1] Arbitraj tərkibi…

Continue reading

Mediasiyaya dair Sinqapur Konvensiyası

Board 0

Mübahisələrin həllinin alternativ yollarından biri olan mediasiya nəticəsində əldə olunan razılaşmanın icrası və tanınması üçün heç bir beynəlxalq müqavilənin olmaması tərəfləri bu üsuldan çəkindirən səbəblərdən biridir. 1958-ci ildə qəbul olunmuş Nyu-York Konvensiyası…

Continue reading

Online arbitraj

Board 0

GirişI. Onlayn arbitraj prosesiII. MəcburilikIII. Üstünlüklər və mənfi cəhətlərNəticə  GİRİŞ Mübahisələrin onlayn həlli (Online Dispute Resolution – ODR) elektron rabitə və digər informasiya və kommunikasiya texnologiyaları vasitəsilə mübahisələrin həll olunması…

Continue reading

Arbitraj, yoxsa Mediasiya?

Board 0

GirişI. ArbitrajII. MediasiyaIII. Arbitraj yoxsa Mediasiya?Nəticə GİRİŞ Müasir dünyada beynəlxalq kommersiya münasibətlərində yaranan mübahisələrin həllini arbitrajdan kənarda təsəvvür etmək çətindir. Hüquq mübahisələrini həll etmək üçün müxtəlif üsullar mövcuddur. Kommersiya müqavilələrindən…

Continue reading